Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα μυφ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα μυφ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Νέα παράταση για τις ΜΥΦ

Και νέα παράταση για την συγκεντρωτική κατάσταση πελατών προμηθευτών (ΜΥΦ) ανακοίνωσε σήμερα το Υπ. Οικ.

Τώρα, το μόνο που απομένει είναι να ανακοινώσει και την οριστική κατάργηση του μέτρου κάτι που ήδη διαφαίνεται από την παράταση υποβολή των ΜΥΦ του 2015.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του της ΓΓΔΕ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων υπεγράφη απόφαση σύμφωνα με την οποία η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων ημερολογιακού έτους 2014 παρατείνεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015. Κατά συνέπεια, ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, θα υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και 31/12/2015.

Τέλος, για το ημερολογιακό έτος 2015, οι ως άνω καταστάσεις θα υποβληθούν μέχρι και 30/09/2016, ενώ οι τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και 30/11/2016.

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Πάνε για κατάργηση οι μηνιαίες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων (ΜΥΦ)?

Λίγες μέρες πριν εκπνεύσει η νέα προθεσμία για την υποβολή των μηνιαίων καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, στις 31/7/2014  ανακοινώθηκε παράταση για το χρόνο υποβολής.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών) οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες θα έπρεπε στο τέλος κάθε επόμενου μήνα να υποβάλλουν στο TAXIS, σε ηλεκτρονική μορφή καταστάσεις εσόδων και εξόδων για το προηγούμενο μήνα. 
Το μέτρο αυτό ήρθε να αντικαταστήσει, επί της ουσίας, τη μη εφαρμογή της online επικοινωνίας των φορολογικών μηχανισμών με το TAXIS. Παρόλα αυτά, τεχνικές αδυναμίες αλλά και οι γνωστές παλινωδίες του κρατικού μηχανισμού οδήγησαν σε αλλεπάλληλες παρατάσεις. 
Με βάση την εμπειρία του παρελθόντος (βλ. συνεχείς παρατάσεις και στο τέλος κατάργηση των online ΕΑΦΔΣΣ) η νέα παράταση για 30/9/2014 αλλά και η αλλαγή στην περίοδο υποβολής ( από μήνα σε τρίμηνο) υποδεικνύει τουλάχιστον σύγχυση και ίσως δεύτερες σκέψεις για την κατάργηση του μέτρου και επιστροφή στο κλασσικό ετήσιο ΚΕΠΥΟ.
Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα αυτής της στιγμής είναι ότι η υποβολή των καταστάσεων θα γίνει μέχρι 30/9/2014, σε επίπεδο τριμήνου και όχι μήνα. 
Ακολουθεί η σχετική ΠΟΛ:

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Παράταση για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του 1ου τριμήνου του 2014

Παράταση δόθηκε για την υποβολή των μηνιαίων καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του 1ου τριμήνου. Η προθεσμία μετατέθηκε για την 31 Ιουλίου 21014. 
Ακολουθεί η σχετική ΠΟΛ:


Αριθμ. ΠΟΛ 1149 (ΦΕΚ Β/1299)

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄).

2. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄).

3. Την ανάγκη παροχής του κατάλληλου χρόνου για την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, καθώς και την περαιτέρω εξειδίκευση των συναλλαγών που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή.

4. Ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Με την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ 7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄), ως ακολούθως:

1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 η φράση «για το ημερολογιακό έτος 2014,», καταργείται.

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Ιουλίου 2014.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ