Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Στόχος του Chrome 45 η μεγαλύτερη ταχύτητα και αποδοτικότητα

   

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Google γίνονται μεγάλες προσπάθειες έτσι ώστε ο συγκεκριμένος Browser να φορτώνει ταχύτερα και να χρησιμοποιεί λιγότερη μνήμη.
  Ο Chrome έχει ήδη πάψει το auto-play σε διαφημίσεις flash εξοικονομώντας ενέργεια αλλά και πόρους για το σύστημα.Επιπλέον, για αυτούς που ανοίγουν έναν μεγάλο αριθμό καρτέλων θα επωφελιθούν ιδιαίτερα από την έκδοση Chrome 45, διότι o browser θα αντιλαμβάνεται πότε το σύστημα τους διαθέτει λίγους πόρους κατά την επαναφορά των καρτελών, και θα σταματάει την επαναφορά τους ωσότου επιλέξουν να το κάνουν χειροκίνητα.


   Επιπλέον, σε τυχόν επανεκκίνηση του Browser ο Chrome ανοίγει πρώτα τις καρτέλες που ήταν ανοιχτές προσφάτως με σκοπό να καταφέρετε να εργαστείτε ταχύτερα.
   Τέλευταιο χαρακτηριστικό αλλά εξίσου σημαντικό και αποτελεσματικό,  είναι πως ο Chrome ελευθερώνει μνήμη αμέσως μόλις αντιληφθεί  ότι κάποια καρτέλα δεν χρησιμοποιείται ή δεν υπάρχει πρόσφατη δραστηριότητα σε αυτή. Σύμφωνα με δοκιμές που πραγματοποίησε η Google, το memory usage μειώνεται κατά 10% κατά μέσο όρο.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου