Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" 2007-2013


Σε προδημοσίευση βρίσκεται  η νέα δράση του ΕΣΠΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα". Το πρόγραμμα στοχεύει στην   διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού αλλά και στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος της χώρας.

Το πρόγραμμα επιδοτεί έως και 40% δαπάνες για προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού, για εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προώθησης και προβολής.


Η συνολική χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη ανέρχεται στα 20.000.000,00€ ενώ τα υπό υποβολή επιχειρηματικά σχέδια ξεκινούν από 15.000,00€ και μπορούν να φτάσουν τα 400.000,00€.

Η Verus+ θα είναι σε θέση να εξετάσει την υποβολή του φακέλου της επιχείρησης σας αμέσως μετά την επίσημη προκήρυξη της νέας δράσης. Για την προαξιολόγηση χρειάζετε να μας προσκομίσετε αντίγραφα των Ε3, Ε5 (ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης), Φ01 (μόνο για τις Α.Ε), Ε7(αν υπάρχουν) και ισολογισμούς με αποτελέσματα χρήσης (μόνο για επιχειρήσεις που είναι υποχρεωμένες να συντάσσουν) των τριών τελευταίων ετών.


Για τους όρους του προγράμματος μπορείτε να ενημερωθείτε γρήγορα και εύκολα από τα στελέχη της Verus+.

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

SSL: ασφαλείς συναλλαγές και προστασία των δεδομένων σας!


Από την εμφάνισή του το 1994, το πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer) έχει εδραιωθεί στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) προσφέροντας ασφαλείς συναλλαγές και προστασία προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το SSL, δημιουργείται μία ασφαλής σύνδεση μεταξύ του πελάτη (client) και του διακομιστή (server) με αποτέλεσμα την αξιόπιστη μετάδοση και μεταφορά των δεδομένων.

Πώς λειτουργεί το πρωτόκολλο SSL;
Το SSL χρησιμοποιεί ένα κρυπτογραφικό σύστημα με δύο κλειδιά για την κρυπτογράφηση των στοιχείων. Ένα δημόσιο κλειδί – γνωστό σε όλη τη διαδικτυακή κοινότητα και ένα ιδιωτικό κλειδί – γνωστό μόνο στον παραλήπτη του μηνύματος. Λειτουργεί πριν το TCP/IP (πρωτόκολλο μετάδοσης πληροφοριών στο διαδίκτυο) και μετά τις εφαρμογές υψηλού επιπέδου (HTTP, FTP, IMAP). Παίρνει τις πληροφορίες από τις εφαρμογές υψηλού επιπέδου, τις κρυπτογραφεί και στη συνέχεια τις μεταδίδει μέσω Internet στον Η/Υ που τις ζήτησε.

Πώς καταλαβαίνω ότι η ιστοσελίδα στην οποία βρίσκομαι προστατεύεται;
Τα πιστοποιητικά SSL εμφανίζονται με μία κλειδαριά στο επάνω αριστερά μέρος του browser και με την ένδειξη https:// . Με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνει κανείς ότι περιηγείται  σε ασφαλές περιβάλλον και σε περίπτωση που δώσει στοιχεία και δεδομένα όπως για παράδειγμα κωδικούς πρόσβασης και αριθμούς καρτών, αυτά δεν διατρέχουν κίνδυνο να κλαπούν.